Jump to Navigation

 

 

http://tamtan.com.vn/components/com_virtuemart/shop_image/product/SAPUWA_4eebeac34078c.jpg

 

Công ty TNHH Tam Tấn

Địa chỉ : Lô 2-5 Khu E1, KCN Tân Thới Hiệp, Q. 12, HCMC

Phone:
+84-8 -3717 6123 - 3889 6337

Fax: +84--3717 6175

Email: info@tamtan.com.vn  ;  Website:   www.tamtan.com.vn

 

 http://www.myflexitank.com/images/contact_pic.jpg

 

 

http://chainhuamaihuong.com.vn/upload/nhuamaihuong/images/2011_8_27_9_17_25big_466809_05_pet-plastic-bottle-chai-nhua-pet-chai-pet.jpg

 

Công ty TNHH Tam Tấn

Địa chỉ : Lô 2-5 Khu E1, KCN Tân Thới Hiệp, Q. 12, HCMC

Phone:
+84-8 -3717 6123 - 3889 6337

Fax: +84--3717 6175

Email: info@tamtan.com.vn  ;  Website:   www.tamtan.com.vn 

 http://www.myflexitank.com/images/contact_pic.jpg

 

http://tamtan.com.vn/components/com_virtuemart/shop_image/product/Nh___G____S__ng__4eebe9e6843b3.jpg

 

Công ty TNHH Tam Tấn

Địa chỉ : Lô 2-5 Khu E1, KCN Tân Thới Hiệp, Q. 12, HCMC

Phone:
+84-8 -3717 6123 - 3889 6337

Fax: +84--3717 6175

Email: info@tamtan.com.vn  ;  Website:   www.tamtan.com.vn

http://www.myflexitank.com/images/contact_pic.jpg

 

http://tamtan.com.vn/components/com_virtuemart/shop_image/product/S___n_ph___m_cha_4eebe98b7a431.jpg

 

Công ty TNHH Tam Tấn

Địa chỉ : Lô 2-5 Khu E1, KCN Tân Thới Hiệp, Q. 12, HCMC

Phone:
+84-8 -3717 6123 - 3889 6337

Fax: +84--3717 6175

Email: info@tamtan.com.vn  ;  Website:   www.tamtan.com.vn

http://www.myflexitank.com/images/contact_pic.jpg