Jump to Navigation
Dòng Sản Phẩm Quai Xách

 

http://tamtan.e-marketing.vn/Upload/Banner/28122011-22254.jpg

 

Công ty TNHH Tam Tấn

Địa chỉ : Lô 2-5 Khu E1, KCN Tân Thới Hiệp, Q. 12, HCMC

Phone:
+84-8 -3717 6123 - 3889 6337

Fax: +84--3717 6175

Email: info@tamtan.com.vn  ;  Website:   www.tamtan.com.vn

 http://www.myflexitank.com/images/contact_pic.jpg

 Các sản phẩm khác
Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng của Công Ty TNHH TAM TẤN
Dòng Sản Phẩm Quai Xách
Sản phẩm nắp chai TAM TẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CMP
VĂN BẰNG CHỨNG NHẬN
GIỚI THIỆU CÔNG TY